[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Informacje dla ludności

Na podstawie art. 261 ust. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Hempel Paints (Poland) Sp. z o.o podaje informację na temat środków bezpieczeństwa oraz sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać kontaktując się z nami bezpośrednio