[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPACORE ONE 43600

Charakterystyka

HEMPACORE ONE 43600 jest szybkoschnącą, rozpuszczalnikową farbą ogniochronną do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej przed pożarem celulozowym. Przeznaczona do aplikacji w warunkach warsztatowych oraz na miejscu montażu.

Zalecane stosowanie

1. Jako ochrona przeciwogniowa wewnętrznych oraz zewnętrznych konstrukcji stalowych. Takich jak belki, kolumny i profile otwarte.
2. Do napraw oraz miejscowych uszkodzeń świeżo nałożonego HEMPACORE ONE 43600.
3. Przy jednorazowej aplikacji tworzy powłokę o grubości do 1500 mikrometrów (co odpowiada warstwie o grubości 2000 mikrometrów).

Segmenty

Lądowy