[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 15500

Charakterystyka

Hempadur 15500 jest dwuskładnikową farbą fenolowo-epoksydową (nowolakową) utwardzaną aminami. Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością na wiele rodzajów chemikaliów, zgodnie z Cargo Protection Guide.

Zalecane stosowanie

Farba do zbiorników.

Segmenty

Morski