[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Stosujemy pliki cookies, aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej. 
Korzystając z naszej strony internetowej lub zamykając bieżące okno akceptujesz naszą politykę w zakresie cookies.
Zamknij

Hempadur 15570

Charakterystyka

Hempadur 15570 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi w temperaturze do -10°C. Tworzy trwałą powłokę przeciwkorozyjną. Jasno szara wersja 12430, pigmentowana blaszkowatym tlenkiem żelaza, może być nakładana w warunkach dużej wilgotności, względnie na wilgotne powierzchnie.

Zalecane stosowanie

1. Jako grunt, podkład lub powłoka nawierzchniowa w systemach Hempadur, eksponowanych w rodowiskach silnie korozyjnych, gdy wygląd zewnętrzny jest mniej istotny. 2. Jako utwardzający się w niskich temperaturach epoksydowy grunt, podkład lub powłoka awierzchniowa w systemach malarskich, zgodnie ze specyfikacją. Zalecana jako „blast primer” w ystemach bitumiczno-epoksydowych. 3. Jako międzywarstwa w systemach Galvosil.

Segmenty

Lądowy, Morski