[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 17630

Charakterystyka

Hempadur 17630  jest dwuskładnikową grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi. Powłoka twarda, odporna na ścieranie, wodę morską i ropę naftową.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka w zbiornikach balastowych i podobnych. Jako grunt w systemach epoksydowych eksponowanych w atmosferze lub w wodzie. Nakładać w temperaturze do -10°C. Hempadur 17633 stosuje się w chłodnym klimacie, Hempadur 17630 stosuje się w ciepłym klimacie.

Segmenty

Morski