[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 35560

Charakterystyka

Hempadur 35560 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, grubopowłokową utwardzaną adduktami poliaminowymi farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka w zbiornikach i rurociągach wody pitnej.

Segmenty

Lądowy, Morski