[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 35760

Charakterystyka

Hempadur 35760 jest bezrozpuszczalnikową, dwuskładnikową, grubopowłokową farbą fenolowoepoksydową (nowolakową). Utwardzona powłoka zbiornikowa charakteryzuje się bardzo dobrymi włściwościami ochrony przeciwkorozyjnej oraz doskonałą odpornością chemiczną.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka do zabezpieczenia nowych i remontowanych wewnętrznych powierzchni zbiorników oleje, paliwa, biopaliwa i szeroki zakres chemikaliów. Może być stosowany w połączeniu z włóknem szklanym, tworząc elastyczną wzmocnioną powłokę antykorozyjną. Wiecej informacji w instrukcji aplikacji.

Segmenty

Lądowy