[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Stosujemy pliki cookies, aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej. 
Korzystając z naszej strony internetowej lub zamykając bieżące okno akceptujesz naszą politykę w zakresie cookies.
Zamknij

Hempadur 45141

Charakterystyka

Hempadur 45141 jest dwuskładnikową farbą epoksydową utwardzaną adduktem poliamidowym, o dobrych właściwościach zwilżających. Tworzy twardą, wytrzymałą powłokę o niskiej przepuszczalności wody, odporną na: ścieranie i uderzenia, wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz spryskiwanie benzyną i podobnymi produktami. Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

Zalecane stosowanie

1. Jako grubopowłokowy grunt, międzywarstwa i/lub warstwa nawierzchniowa w systemach malarskich pracujących w warunkach silnie korozyjnych (zgodnie ze specyfiakcją). Jako powłoka nawierzchniowa, tam gdzie wygląd zewnętrzny jest mniej istotny. 2. Do napraw i remontówi w temperaturze powyżej 15°C, na pokrywy luków, pokłady, ładownie, zbiorniki balastowe itp. Hempadur 45141 jest przeznaczony dla klimatu ciepłego, Hempadur 45143, do użytku w klimacie zimnym – patrz warunki aplikacji poniżej.

Segmenty

Lądowy, Morski