[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur 85671

Charakterystyka

Hempadur 85671 jest dwuskładnikową, utwardzaną adduktami aminowymi farbą fenolowoepoksydową (nowolakową). Powłoka charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością i odpornością na temperaturę, wodę i chemikalia.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka na wewnętrzne powierzchnie zbiorników na gorącą wodę, wodę morską, ropę naftową, itp.
Jako powłoka w zbiornikach wody pitnej.
Jako powłoka gruntowa w systemach malarskich specjalnego przeznaczenia.

Segmenty

Morski