[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 550

Charakterystyka

Hempadur Avantguard 550 jest dwuskładnikową, gruntującą farbą epoksydową z aktywowanym cynkiem. Zawiera pył cynkowy w wersji ASTM D520, Typ II. Może spełniać wymagania normy SSPCPaint 20, 2002, typ 2, poziom 3.

Zalecane stosowanie

Jako uniwersalna farba gruntująca do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych.

Segmenty

Lądowy