[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Avantguard 750

Charakterystyka

Hempadur Avantguard 750 jest dwuskładnikową, aktywowaną cynkiem gruntującą farbą epoksydową. Zawiera pył cynkowy w wersji ASTM D520, Typ II. Może spełniać wymagania normy SSPC-Paint 20, 2002, typ 2, poziom 2 oraz ISO 12944-5, 2007.

Zalecane stosowanie

Jako uniwersalna farba gruntująca do długotrwałej ochrony stali w środowiskach silnie korozyjnych.

Segmenty

Lądowy