[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur EM 35740

Charakterystyka

Hempadur EM 35740 jest dwuskładnikową farbą epoksydową o bardzo wysokiej zawartości części stałych i bardzo niskiej zawartości lotnych związków organicznych. Posiada bardzo dobre własności samogruntujące i może być stosowana w warunkach podwyższonej wilgotności oraz na powierzchnie o marginalnym przygotowaniu podłoża. Stosowana np. do zbiorników balastowych, umożliwia szybkie zalewanie zbiorników.

Zalecane stosowanie

Do małych, trudnodostępnych powierzchni, gdzie przygotowanie podłoża i kontrolowanie warunków klimatycznych jest utrudnione. Szczególnie polecana do niewielkich napraw wykonywanych przez załogę oraz napraw np. zbiorników balastowych. Hempadur EM 35740 może być aplikowana na wilgotne podłoża przy 100% wilgotności względnej. Przeznaczona przede wszystkim do aplikacji pędzlem.

Segmenty

Morski