[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Fast Dry 15560

Charakterystyka

Hempadur Fast Dry 15560 jest dwuskładnikową farbą epoksydową, charakteryzującą się bardzo krótkim czasem schnięcia. Zawiera fosforan cynku.

Zalecane stosowanie

Jako szybkoschnący grunt lub międzywarstwa w systemach Hempadur, szczególnie do szybkich przemalowań w warunkach warsztatowych i innych, gdy spełnianie wymagań V.O.C jest wymagane.

Segmenty

Lądowy