[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Fast Dry 1741A

Charakterystyka

Hempadur Fast Dry 1741A jest dwuskładnikową, grubopowłokową farbą epoksydową utwardzaną adduktami poliamidowymi, o stosunkowo wysokiej zawartości cześci stałych i o krótkim czasie schnięcia. Zawiera fosforan cynku.

Zalecane stosowanie

Jako grunt w warunkach atmosferycznych łagodnych i średnich korozyjnie.
Jako międzywarstwa albo powłoka nawierzchniowa w systemach epoksydowych w warunkach średnich i cieżkich korozyjnie.
Jako powłoka nawierzchniowa tylko tam, gdzie zółknięcie i kredowanie jest akceptowalne.

Segmenty

Lądowy