[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Fast Dry 45410

Charakterystyka

Hempadur Fast Dry 45410 jest dwuskładnikową farbą epoksydową o wysokiej zawartości części stałych, pigmentowaną fosforanem cynku.

Zalecane stosowanie

Jako szybkoschnąca warstwa nawierzchniowa w środowiskach od niskiej do silnej korozyjności. Jako system jednowarstwowy bezposrednio na metal w środowiskach o niskiej korozyjności. Jako warstwa nawierzchniowa, gdzie akceptowalny jest typowy wygląd powłok epoksydowych.

Segmenty

Lądowy