[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength 35530

Charakterystyka

Hempadur Multi-Strength 35530 jest bezrozpuszczalnikową dwuskładnikową grubopowłokową utwardzaną poliaminami farbą epoksydową. Powłoka jest odporna na wodę słodką, wodę morską, ropę naftową oraz ścieranie. Nakłada się w grubej warstwie przy użyciu standardowego sprzętu do natrysku bezpowietrznego. Nieszkodliwa dla ładunku zboża.

Zalecane stosowanie

1. Jako powłoka na stali narażonej na ścieranie i pracującej w warunkach silnie korozyjnych, gdzie wymagane są produkty bezrozpuszczalnikowe. Zachowanie koloru jest sprawą drugorzędną. Jeżeli jest akceptowany rozpuszczalnik, zastosować Hempadur Multi-Strength 45751. 2. Jako powłoka w zbiornikach wody pitnej. Patrz Certyfikaty. Aplikacja w ciepłym klimacie, patrz poniżej warunki aplikacji.

Segmenty

Morski