[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength 45540

Charakterystyka

Hempadur Multi-Strength 45540 jest dwuskładnikową farbą epoksydową. Tworzy twardą, odporną uderzenia i ścieranie powłokę. NAkładana przy pomocy stndardowego srzętu do natrysku hydrodynamicznego. Nadaje się do aplikacji w wilgornych warunkach oraz do szybkiej ekspozycji w wodzie.

Zalecane stosowanie

Jako farba podkładowa w systemach Hempadur w silnie korozyjnych środowiskach. Jako grubopowłokowa, samogruntująca farba do napraw np. stref rozprysku, ścian palowych pirsów i dolnych pokładów mostów i zbiorników balastowych.

Segmenty

Lądowy, Morski