[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength 45703

Charakterystyka

Hempadur Multi-Strength 45703 jest grubopowłokową, samogruntującą, dwuskładnikową, pigmentowaną aluminium farbą epoksydową, tworzącą odporną na scieranie powłokę przeciwkorozyjna.

Zalecane stosowanie

Jako farba podkładowa w systemach Multi-Strength przeznaczonych do aplikacji na powierzchnie zanurzone oraz strefy rozprysku.

Segmenty

Lądowy, Morski