[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Multi-Strength GF 35870

Charakterystyka

Hempadur Multi-Strength GF 35870 jest farbą epoksydową utwardzaną adduktami aminowymi, wzmocnioną płatkami szklanymi. Tworzy twardą powłokę, odporną na ścieranie, uderzenia, a także na wodę morską, oleje mineralne, węglowodory alifatyczne oraz rozpryski benzyny i produktów pochodnych. Możliwe zanurzenie przed pełnym utwardzeniem powłoki i proces utwardzania będzie kontynuowany pod wodą.

Zalecane stosowanie

Jako samogruntująca, grubopowłokowa farba do ochrony konstrukcji narażonych na ścieranie i/ lub pracujących w silnie korozyjnych warunkach, np. strefach rozprysku, pokładach. Jako powłoka do zabezpieczeń wewnętrznych powierzchni zbiorników magazynowych na ropę naftową i olej napędowy.

Segmenty

Lądowy, Morski