[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur OBM 47150

Charakterystyka

Hempadur OBM 471500 jest dwuskładnikową, grubopowłokową, farbą epoksydową. Tworzy twardą powłoką odporną na wodę morską, oleje mineralne oraz rozbryzgi benzyny i pokrewnych produktów.

Zalecane stosowanie

Do napraw oraz remontów prowadzanych w temperaturze powyżej 0°C na pokrywach lukowych, pokładach, ładowniach itd.

Segmenty

Morski