[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Quattro 17634

Charakterystyka

Hempadur Quattro 17634 jest dwuskładnikową, uniwersalną farbą epoksydową tworzącą twardą i wytrzymałą powłokę o dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje.

Zalecane stosowanie

Jako uniwersalny, epoksydowy i samogruntujący system malarski przeznaczony do ekspozycji w atmosferze lub w wodzie, m.in. na zbiorniki balastowe, malowane zgodnie z wymogami IMO-PSPC (rezolucja MSC.215(82)). Hempadur Quattro 17634 jest przeznaczony do całorocznej aplikacji w temperaturach do -10ºC oraz do aplikacji na wytwórniach, gdzie wymagany jest krótki czas do nałożenia kolejnej warstwy i transportu.

Segmenty

Lądowy, Morski