[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Quattro Alu 45604

Charakterystyka

Hempadur Quattro Alu 45604 jest dwuskładnikową, pigmentowaną aluminium, uniwersalną farbą epoksydową tworzącą twardą powłoką o podwyższonej odporności na korozję oraz dobrej odporności na ścieranie, wodę morską i różne oleje.

Zalecane stosowanie

Jako uniwersalny, epoksydowy i samogruntujacy system malarski przeznaczony do ekspozycji w atmosferze lub w zanurzeniu. Jako farba podkładowa pod Hempadur Quattro 17634 na zbiorniki balastowe, malowane zgodnie z wymogami IMO-PSPC (rezolucja MSC.215(82)). Hempadur Quattro Alu 45604 jest przeznaczony do całorocznej aplikacji w temperaturach do -10ºC oraz do aplikacji na wytwórniach, gdzie wymagany jest krótki czas do nałożenia kolejnej warstwy oraz do transportu.

Segmenty

Morski