[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempadur Sealer 05990

Charakterystyka

Hempadur Sealer 05990 jest dwuskładnikowym produktem epoksydowym o niskiej lepkości i dobrych właściwościach penetracyjnych.

Zalecane stosowanie

Do impregnacji dobrze oczyszczonych powierzchni betonowych przed nałożeniem farb. Musi być nakładany w ilości niezbędnej do zagruntowania podłoża betonowego, ale powierzchnia nie powinna być błyszcząca.
Jako warstwa uszczelniająca na powierzchnie metalizowane.
Zależy od materiału podłoża i następnych warstw.

Segmenty

Lądowy