[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempafire Pro 315

Charakterystyka

Hempafire PRO 315 43360 jest jednoskładnikową, fizycznie schnącą, rozpuszczalnikową farbą ogniochronną do ochrony przeciwpożarowej stali konstrukcyjnej przed pożarem celulozowym. Przeznaczona do aplikacji w warunkach warsztatowych oraz na miejscu montażu.

Zalecane stosowanie

1. Jako ochrona przeciwogniowa wewnętrznych oraz zewnętrznych konstrukcji stalowych w środowisku korozyjnym do C4 (ISO 12944-2). Odpowiednie do elementów takich jak belki, kolumny i profile otwarte.
2. Do napraw oraz miejscowych uszkodzeń świeżo nałożonego Hempafire PRO 315.

Segmenty

Lądowy