[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempalin Enamel 52140

Charakterystyka

Hempalin Enamel 52140 jest emalią alkidową o pełnym połysku. Powłoka jest elastyczna, odporna na warunki atmosferyczne i działanie wody morskiej, rozpryski olejów mineralnych i inne węglowodory alifatyczne.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa ogólnego stosowania w systemach alkidowych, na powierzchniach stalowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz drewnianych w środowisku korozyjnym oniskiej i średniej agresywności. Jako powłoka nawierzchniowa w pomieszczeniach siłowni łącznie z podłogami, na silnikach głównych oraz urządzeniach pomocniczych.

Segmenty

Lądowy, Morski