[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempalin Primer 12050

Charakterystyka

Hempalin Primer 12050 jest relatywnie szybkoschnacym gruntem alkidowym z fosforanem cynku.

Zalecane stosowanie

Przeciwkorozyjny grunt ogólnego stosowania w systemach Hempalin, na powierzchnie stalowe pracujace w srodowisku korozyjnym o słabej i sredniej agresywnosci.

Segmenty

Lądowy, Morski