[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempalin Primer Hi-Build 13200

Charakterystyka

Hempalin Primer Hi-Build 13200 jest szybkoschnącą, uretanowo-alkidową farbą podkładową.

Zalecane stosowanie

Jako antykorozyjny grunt do ochrony konstrukcji stalowych, części maszyn, itp. gdy wymagane jest szybkie schnięcie. W warunkach warsztatowych, stosowany jako grunt czasowej ochrony i ogólnego stosowania, w szybkoschnących alkidowych systemach m

Segmenty

Morski, Lądowy