[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaline Defend 400 Cure 72

Charakterystyka

Hempaline Defend 400 jest bezrozpuszczalnikową, wysokiej jakości farbą epoksydową o bardzo dobrej odporności chemicznej. Produkt został zaprojektowany jako system 1 warstwowy. Hempaline Defend 400 jest dostępny w wersji standardowej (Cure 72) oraz w wersji "Szybkie przywrócenie obiektu do eksploatacji" (Cure 24), oba oferują taką samą, wysoką jakość zabezpieczenia. Może być częścią systemu wzmocnionego włóknem szklanym (ręcznie nakładany laminat - patrz osobna Instrukcja Aplikacji).

Zalecane stosowanie

Hempaline Defend 400 to farba o doskonałej odporności chemicznej na ropę naftową (w temp. do 60°C), aromatyczne i alifatyczne rozpuszczalniki, paliwa lotnicze oraz benzynę.

Segmenty

Lądowy