[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Stosujemy pliki cookies, aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej. 
Korzystając z naszej strony internetowej lub zamykając bieżące okno akceptujesz naszą politykę w zakresie cookies.
Zamknij

Hempaline Defend 630 Cure 72

Charakterystyka

Hempaline Defend 630 jest bezrozpuszczalnikową, wysokiej jakości farbą fenolowoepoksydową o znakomitej odporności chemicznej na szeroką gamę chemikaliów i rozpuszczalników. Hempaline Defend 630 może być nakładany jako 1 lub 2 warstwowy system, a także jako aplikowana ręcznie lub natryskowo część systemu wzmocnionego włóknem szklanym. Hempaline Defend 630 jest dostępny w wersji standardowej (Cure 72) oraz w wersji "Szybkie przywrócenie obiektu do eksploatacji" (Cure 24), oba oferują taką samą, wysoką jakość zabezpieczenia.

Zalecane stosowanie

Hempaline Defend 630 jest wysokiej jakości farbą przeznaczoną do zabezpieczania zbiorników do magazynowania szerokiej gamy produktów petrochemicznych, w tym (ale nie wyłącznie) do ropy naftowej (temp. do 93°C), MTBE, wody technicznej, alkoholi, rozpuszczalników aromatycznych i alifatycznych, paliw lotniczych, mieszanek benzyny, wybranych żrących i kwasowych chemikaliów.

Segmenty

Lądowy