[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaline Prepare 110

Charakterystyka

Hempaline Prepare 110 jest wysokiej jakości epoksydowym uszczelniaczem do betonu. Wykazuje znakomitą przyczepność do stali i betonu oraz do odpornych na chemikalia farb nawierzchniowych.

Zalecane stosowanie

Do gruntowania stali, betonu oraz innych podłoży przez aplikacją epoksydowych produktów Hempaline. Typowe zastosowanie to powłoki w zbiornikach, rowach i skruberach.

Segmenty

Lądowy