[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempaquick Enamel 53840

Charakterystyka

Hempaquick Enamel 53840 jest szybkoschnącą emalią alkidową, tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa na stal eksponowaną w atmosferze o niskiej i średniej korozyjności.
W przypadku aplikacji na linii, na małych elementach (pakowanych razem), zaleca się zastosowanie Hempalin Enamel 52140.

Segmenty

Lądowy