[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempasil 77300

Charakterystyka

Hempasil 77300 jest dwuskładnikową, silikonową farbą zapobiegającą porastaniu, nie zawierającą związków czynnych o wysokiej zawartości części stałych. Utwardza się po dodaniu Hempasil Crosslinker 97080.
Produkt nie zawiera związków cynoorganicznych działających jak biocydy i jest zgodny z Międzynarodową Konwencją w sprawie kontroli szkodliwych systemów przeciwporostowych na statkach, przyjętą przez IMO w październiku 2001 (dokument IMO AFS/CONF/26).

Zalecane stosowanie

Jako kontrast, np. znaki oznaczenia projektu na powłokach typu Hempasil.

Segmenty

Morski