[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempatex Enamel 56360

Charakterystyka

Hempatex Enamel 56360 jest farbą nawierzchniową na bazie żywicy akrylowej z nie chlorowanym plastyfikatorem.
Powłoka o trwałym połysku i kolorze odporna na słoną wodę, rozpryski alifatycznych rozpuszczalników, olejów zwierzęcych i roślinnych.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa do zabezpieczeń wewnętrznych i zewnętrznych w systemach Hempatex, w środowisku średnio i silnie korozyjnym.

Segmenty

Lądowy, Morski