[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempatex Hi-Build 46330

Charakterystyka

Hempatex Hi-Build 46330 jest farbą chlorokauczukową schnącą w sposób fizyczny. Powłoka jest odporna na słoną wodę, rozpryski olejów mineralnych, rozpuszczalników alifatycznych, benzyny i wielu innych chemikaliów, ale nie jest odporna na oleje zwierzęce i roślinne oraz rozpuszczalniki aromatyczne.

Zalecane stosowanie

Powłoka przeciwkorozyjna, międzywarstwowa lub powłoka nawierzchniowa na konstrukcje stalowe eksponowane w środowisku średnio i silnie korozyjnym, również w całkowitym zanurzeniu.

Segmenty

Morski