[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempatex Hi-Build 46410

Charakterystyka

Hempatex Hi-Build 46410 jest fizycznie schnącą, grubopowłokową farbą o trwałym kolorze. Bazuje na żywicach akrylowych i niechlorowanych plastyfikatorach. Zawiera fosforan cynku. Powłoka odporna na wodę morską, rozpryski węglowodorów alifatycznych, olejów mineralnych, zwierzęcych i roślinnych.

Zalecane stosowanie

1. Jako powłoka podkładowa, międzywarstwa lub nawierzchniowa w systemach Hempatex w środowisku umiarkowanie korozyjnym. 2. Jako farba do napraw i zaprawek do kontenerów, jak również do innych zastosowań, tam gdzie prace konserwacyjne winny być przeprowadzone szybko i oszczędnie. 3. Jako powłoka nawierzchniowa dla kontenerów.

Segmenty

Morski, Lądowy, Kontenerowy