[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempathane Fast Dry 55750

Charakterystyka

Hempathane Fast Dry 55750 jest dwuskładnikowa farba poliuretanowa tworzaca powłoke o trwałym połysku i kolorze, utwardzana izocyjanianami alifatycznymi, zawierajaca fosforan cynku.

Zalecane stosowanie

Jako grubopowłokowy jednowarstwowy system spełniajacy wymagania dotyczace zawartosci L.Z.O., do ochrony konstrukcji stalowych w srodowiskach o sredniej korozyjnosci. Moze byc stosowana, jako farba podkładowa, miedzywarstwa lub farba nawierzchniowa.

Segmenty

Lądowy