[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempathane HS 5561B

Charakterystyka

Hempathane HS 5561B jest zawierającą fosforan cynku, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi, dwuskładnikową farbą poliuretanową o trwałym połysku i kolorze.

Zalecane stosowanie

Jako spełniająca wymagania pod względem zawartości lotnych związków organicznych, grubopowłokowa farba nawierzchniowa na stal w środowisku korozyjnym.

Segmenty

Lądowy