[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempathane Speed-Dry Topcoat 250

Charakterystyka

Hempathane Speed-Dry Topcoat 250 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w środowisku korozyjnym.

Segmenty

Lądowy