[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

HEMPATHANE TZ87/RAL 87481

Charakterystyka

HEMPATHANE TL87/RAL 87481 jest dwuskładnikową farbą akrylowo-poliuretanową, utwardzaną izocjanami alifatycznymi.

Zalecane stosowanie

Jako farba nawierzchniowa na konstrukcje stalowe, zewnętrzne powierzchnie zbiorników i mosty. Materiał No. 687.75 - 687.99 zgodnie z TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 87.

Segmenty

Lądowy