[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempathane Topcoat 55210

Charakterystyka

Hempathane Topcoat 55210 jest dwuskładnikową farbą poliuretanową tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze, utwardzaną izocyjanianami alifatycznymi.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku. Minimalna temperatura utwardzania – 10°C.

Segmenty

Lądowy, Morski, Kontenerowy