[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's 464DE

Charakterystyka

Hempel's 464E jest fizycznie schnącą, grubopowłokową farbą bazującą na modyfikowanych żywicach winylowych i akrylowych, specjalnie przeznaczoną do powierzchni ocynkowanych ogniowo.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka przeciwkorozyjna i nawierzchniowa na powierzchnie ocynkowane ogniowo, tj.: poręcze, kanały, szalunki itp.; (duplex-system) w środowisku o niskiej i średniej korozyjności.

Segmenty

Lądowy