[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Anti-Slint 67500

Charakterystyka

Hempel's Anti-Slint 67500 jest suszonym płomieniowo piaskiem kwarcowym, którego średnia wielkość cząstek wynosi około 0,5 mm.

Zalecane stosowanie

W celu otrzymania własności przeciwślizgowych pokładów i innych obszarów, gdzie są wymagane tego rodzaju własności.

Segmenty

Lądowy, Morski