[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Epoxy Filler 35250

Charakterystyka

Hempel's Epoxy Filler 35250 jest dwuskładnikowym bezrozpuszczalnikowym kitem szpachlowym, który po całkowitym utwardzeniu odporny jest na wodę, węglowodory alifatyczne i produkty pokrewne. Może być nakładanyy do grubości ok. 5 mm bez zacieków.

Zalecane stosowanie

1. Jako kit szpachlowy na metale, twarde drewno i inne nieelastyczne materiały. 2. Jako wypełniacz porów w połączeniach spawanych i innych nierówności w konstrukcjach stalowych nie narażonych w późniejszej eksploatacji na działanie silnych chemikaliów.

Segmenty

Lądowy, Morski