[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Galvosil 15780

Charakterystyka

Hempel's Galvosil 15780 jest dwuskładnikową samoutwardzalną, rozpuszczalnikową nieorganiczną farbą krzemianowo-cynkową o średniej zawartości cynku. Przeznaczona do aplikacji natryskiem bezpowietrznym. Hempel's Zinc metal pigment 97170 spełnia wymagania ISO 3549 i ASTM D520 typ I, Hempel's Zinc metal pigment 97140 dodatkowo spełnia wymagania ASTM D520 typ II.

Zalecane stosowanie

Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania w systemach malarskich przeznaczonych do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych, eksponowanych w środowiskach o średniej i silnej agresywności korozyjnej. Zgodny z SSPC-Paint 20, typ 1, poziom 2.

Segmenty

Lądowy, Morski, Kontenerowy