[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Galvosil 15840

Charakterystyka

Hempel's Galvosil owłoki nawierzchniowej odporna na temperaturę do 400°C. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne.

Zalecane stosowanie

Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania przeznaczony do pracy w warunkach korozyjnych bez ciężkich obciążeń mechanicznych.

Segmenty

Lądowy