[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

O cookies
Stosujemy pliki cookies, aby zoptymalizować działanie naszej strony internetowej. 
Korzystając z naszej strony internetowej lub zamykając bieżące okno akceptujesz naszą politykę w zakresie cookies.
Zamknij

Hempel's Galvosil Fibre 15750

Charakterystyka

Hempel's Galvosil Fibre 15750 jest dwuskładnikową samoutwardzalną, rozpuszczalnikową nieorganiczną farbą krzemianowo-cynkową. Tworzy powłokę o wyjątkowej odporności na warunki atmosferyczne i ścieranie. Posiada doskonałą odporność chemiczną w zakresie pH 6-9. Zakres temperatur pracy podano poniżej. Nakładać natryskiem bezpowietrznym. Chroni katodowo lokalne uszkodzenia mechaniczne.
Hempel's Zinc metal pigment 97170 spełnia wymagania ISO 3549 i ASTM D520 typ I, Hempel's Zinc metal pigment 97140 dodatkowo spełnia wymagania ASTM D520 typ II.

Zalecane stosowanie

Jako antykorozyjny grunt ogólnego stosowania przeznaczony do pracy w ciężkich warunkach korozyjnych.
Jako pojedyncza powłoka do długotrwałej ochrony przed korozją konstrukcji stalowych eksponowanych w środowiskach o średniej i dużej agresywności oraz narażonych na ścieranie.
Na obszarach (np. Naroża), gdzie może występować wysoka grubośc powłoki (do 200 μm). Spełnia wymagania SSPC-Paint 20, typ 1, poziom 2 i ISO 12944-5.

Segmenty

Lądowy