[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Pro Acrylic 55883

Charakterystyka

Hempel's Pro Acrylic 55883 jest dwuskładnikową, nawierzchniową farbą akrylową. Nie zawiera izocjanianów. tworzącą powłokę o trwałym połysku i kolorze. Jest odporna jest na wodę, węglowodory alifatyczne.
Minimalna temperatura utwardzania wynosi 0°C.

Zalecane stosowanie

Jako powłoka nawierzchniowa do ochrony konstrukcji stalowych w silnie korozyjnym środowisku, gdzie
wymagana jest odporność na światło i trwałość połysku.

Segmenty

Lądowy