[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Shopprimer E 15280

Charakterystyka

Hempel's Shopprimer E 15280 jest dwuskładnikowym gruntem epoksydowym z fosforanem cynku jako inhibitorem korozji. Przeznaczony do stosowania na automatycznych liniach malarskich oraz do nakładania ręcznego.

Zalecane stosowanie

Jako grunt czasowej ochrony płyt stalowych oczyszczonych strumieniowo-ścierniei i innej stali konstrukcyjnej podczas przechowywania i budowy.

Segmenty

Lądowy, Morski