[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Silicone Acrylic 56940

Charakterystyka

Hempel's Silicone Acrylic 56940 jest farbą akrylowo - polisiloksanową, schnącą fizycznie w temperaturze otoczenia, tworząc powłokę odporną na wysoką temperaturę.

Zalecane stosowanie

Do długotrwałej ochrony gorących powierzchni (do 200°C): rurociągów, rur wydechowych, kominów i innych. Odporna na krótkie działanie temperatury do 300°C. Jeżeli działanie temperatury powyżej 200°C jest długotrwałe, powłoka może ulec przebarwieniu, co nie ma wpływu na właściwości ochronne. W środowisku korozyjnym – zobacz poniżej Powloka Poprzednia.

Segmenty

Lądowy, Morski