[Skip to Content]
Countries

Find local office

Visit local website

Hempel's Silicone Aluminium 56914

Charakterystyka

Hempel's Silicone Aluminium 56914 jest farbą polisiloksanową zawierającą pigment aluminiowy, tworzącą powłokę odporną na wysoką temperaturę.

Zalecane stosowanie

Do długotrwałej ochrony gorących powierzchni: rurociągów, rur wydechowych, kominów. W środowisku korozyjnym – zobacz poniżej Powloka Poprzednia.

Segmenty

Lądowy, Morski